De missie van NRGeek is om energie-intensieve bedrijven te helpen energie-efficiënter te worden.
Dit doen we door alle energieverbruikende processen van nabij te bekijken en in overleg maatregelen uit te werken die energie besparen.
Dat is goed voor het bedrijf én voor de planeet.

 

  • Heeft jouw energie-intensief bedrijf een herziening nodig van zijn Energieplan omgevingsvergunning?
  • Is jouw bedrijf ingestapt in EBO (Energiebeleidsovereenkomsten) en heb je tegen eind 2023 een nieuw energieauditrapport en energieplan nodig?
  • Is het tijd voor een herziening van de Audit Grote Onderneming?
  • Wil je een Energiestudie laten opstellen waarin de nieuwe, geplande installatie wordt getoetst aan de Best Beschikbare Technologieën?
  • Heb je hulp nodig bij de verplichtingen voor EU ETS?
  • Wil je graag eens sparren over de mogelijke energiebesparende maatregelen in jouw bedrijf in het kader van de energietransitie?
  • Lijkt het een goed idee om je operationele data eens onder de loep te nemen en visueel te analyseren, KPI’s te berekenen en verbetermogelijkheden te kunnen zien?

Dan kan NRGeek jou helpen.  Boek een kennismakingsgesprek

 

Energieauditrapporten van NRGeek volgen het sjabloon van de overheid.