Energiebeleidsovereenkomsten 2023-2026 – Principiële goedkeuring van de ontwerpteksten

Op 8 juli heeft de Vlaamse Regering de ontwerpteksten voor de nieuwe EBO’s goedgekeurd. Het ambitieniveau van de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten wordt opgetrokken, en de doelgroep wordt verbreed naar alle energie-intensieve ondernemingen. Daarnaast wordt de definitie van rendabele maatregelen verstrengd en is er een verbreding naar zowel het thema rond warmtevraag en restwarmteaanbod als naar het klimaatthema. Over deze energiebeleidsovereenkomsten wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Minaraad. De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal ze overmaken aan het Vlaams Parlement voor bespreking.

 

Belangrijkste verschillen met de huidige EBO’s:

  • De EBO’s zijn voor alle energie-intensieve ondernemingen, daar waar het voorheen beperkt was tot bedrijven met bepaalde activiteiten (NACE-codes)
  • Het criterium energie-intensief wordt gewijzigd: daar waar het vroeger 0,1 PJ primaire energie was, wordt dat vanaf 2023 0,1 PJ finale energie. Er wordt hierbij enkel rekening gehouden met de energie die tot aan de grenzen van het bedrijf wordt geleverd, en niet meer met het opwekkingsrendement. Concreet voor elektriciteit betekent dat dat er niet meer met een gemiddeld centralerendement van 40% wordt gerekend. Ook brandstoffen die in het productieproces worden ingezet als grondstof en dus niet omwille van de verbrandingswaarde, worden niet meer meegeteld. Deze wijzigingen gelden enkel om te bepalen of een bedrijf energie-intensief is, voor de berekening van de primaire-energiebesparing van een maatregel verandert er niets.
  • De criteria voor rendabiliteit van een maatregel worden verstrengd: een maatregel wordt als rendabel beschouwd wanneer de IRR (interne rentevoet) groter is dan 10,5% voor niet-VER-bedrijven, en 12% voor VER-bedrijven.

 

Timing:

  • voor 1 april 2023 dienen bedrijven een Plan van Aanpak in en stellen een energiedeskundige aan
  • Ten laatste negen maanden na aanvaarding van de energiedeskundige dient het bedrijf een Energieplan in, dus ongeveer ten laatste tegen 31 december
  • Voor 1 oktober 2023 levert het bedrijf data over de warmtevraag en het restwarmtepotentieel
  • Tegen 1 mei 2024 brengt de onderneming verslag uit over de voortgang aangaande de maatregelen

 

Wees er op tijd bij als je met ons wil samenwerken; door het feit dat alle EBO-bedrijven een energieplan moeten laten opstellen in 2023 en er ook een aantal nieuwe bedrijven bij zijn, zullen de agenda’s snel gevuld geraken!

 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/

Geplaatst in Uncategorized.

Eén reactie

  1. Pingback: - NRGeek

Reacties zijn gesloten.