Energie-efficiëntieverplichtingen voor bedrijven vanaf 2023

Energie-efficiëntieverplichtingen voor bedrijven vanaf 2023

Vanaf 2023 wordt nieuwe energiewetgeving van kracht voor bedrijven. Deze legt verplichtingen op voor het uitvoeren van energieaudits in functie van het finale energieverbruik. Bedrijven met een finaal energieverbruik van meer dan 0,1 PJ (petajoule) per jaar worden beschouwd als energie-intensief; zij moeten een Energieplan (laten) opstellen dat vier jaar geldig is.

Deze energie-intensieve bedrijven hebben eveneens de keuze om deel te nemen aan de Energiebeleidsovereenkomsten (EBO), hetgeen betekent dat er naast een Energieplan ook enkele andere eisen worden opgelegd in ruil voor enkele financiële voordelen. Hierover hebben we bericht in een vorige post.

Verder moeten deze bedrijven een Energiestudie laten opstellen voor nieuwe geplande installaties, wanneer de nieuwe installatie een verwacht energieverbruik heeft van meer dan 10 TJ (terajoule). Hierbij wordt uitgaande van de plannen en technische specificaties gekeken of de best beschikbare technieken werden toegepast. Is dat niet zo en blijken aanpassingen aan de installaties rendabel, t.t.z. een IRR van meer dan 13%, dan moeten die aanpassingen geïmplementeerd worden in de nieuwe installatie. De energiestudie moet samen met de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend.

Ook wanneer een bedrijf niet-energie-intensief is maar een nieuwe geplande installatie ervoor zorgt dat het totale energieverbruik boven de 0,1 PJ uitstijgt, moeten een energiestudie laten opstellen voor de nieuwe installatie, maar ook een energieplan voor de bestaande installaties! Dit is een wat speciaal geval.

 

Versterkte wetgeving voor niet-energie-intensieve bedrijven

Bedrijven die minder dan 0,1 PJ finaal energieverbruik per jaar hebben krijgen onder de versterkte wetgeving ook een aantal verplichtingen opgelegd, om ook deze bedrijven te stimuleren maatregelen te nemen om hun energie-efficiëntie te verhogen. Ligt het jaarverbruik tussen 0,05 en 0,1 PJ, dan zal een energieaudit verplicht worden, waarbij rendabele maatregelen moeten worden uitgevoerd. Ligt het jaarverbruik tussen 0,02 en 0,05 PJ, dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen Grote Ondernemingen (GO) en KMO’s.

Grote Ondernemingen dienen een energieaudit te laten uitvoeren, ongeacht hun finale energieverbruik, met uitvoering van rendabele maatregelen – behalve als ze energie-intensief zijn, dan gelden de verplichtingen van hierboven. Dit is een verstrenging ten opzichte van voorheen in die zin dat vroeger de audit wel verplicht was maar dat er geen verplichting bestond voor het uitvoeren van maatregelen. Vanaf 2023 wordt dat dus wel het geval.

KMO’s met een jaarverbruik tussen 0,02 en 0,05 PJ hoeven geen energieaudit te laten uitvoeren maar moeten enkel een energiebalans opstellen. Hoe dat die energiebalans eruit zal zien moet nog vastgelegd worden. Tussen ons gezegd en gezwegen, ook voor deze bedrijven is het nuttig om een energieaudit – of een lichte vorm hiervan, een energiescan – te laten uitvoeren; op die manier krijgen de bedrijven tips om energie te besparen en weten ze waar de pijnpunten liggen.

Bedraagt het finale energieverbruik minder dan 0,02 PJ, dan gelden geen verplichtingen voor KMO’s. Wel voor Grote Ondernemingen, zoals al gezegd.

Een overzicht vind je in onderstaand schema, dat terug te vinden is op energiesparen.be.

schema met verplichtingen die gelden voor bedrijven wat betreft energieaudits

Geplaatst in Uncategorized.