Wat is finale energie?

Vroeger sprak men over primaire energie bij het onderverdelen van bedrijven in energie-intensieve en niet energie-intensieve bedrijven. Vandaag heeft men het over finale energie.

Primaire energie

Een bedrijf kan verschillende energiedragers laten leveren op zijn site: elektriciteit, aardgas, gasolie en dergelijke. Van al deze energiedragers wordt berekend hoeveel primaire energie zij vertegenwoordigen en vervolgens wordt de som gemaakt. Voor fossiele energie is er geen verschil tussen primaire en finale energie, maar wel voor elektriciteit.

Voor de omrekening van een hoeveelheid verbruikte elektriciteit naar primaire energie gaat men rekening houden met een fictief rendement van een fossiele centrale, dat op 40% werd vastgelegd. Uiteraard wordt er ook elektriciteit opgewekt zonder uitstoot van CO2, en alle fossiele centrales op een hoop gooien qua rendement is ook niet correct. Maar je zou wel kunnen argumenteren dat de besparing die je doet door het uitvoeren van een energiebesparende maatregel neerkomt op een besparing van fossiele energie, als er altijd een fossiele centrale meedraait. Fossiele centrales zijn duurder om uit te baten, dus als er minder elektriciteit wordt gevraagd, zijn zij de eerste die worden stilgelegd.

Voor de omrekening van een megawattuur (MWh) aan elektriciteit moet je eerst vermenigvuldigen met 3,6 om om te rekenen naar gigajoue (GJ), en vervolgens delen door 40% voor het centralerendement, oftewel vermenigvuldigen met 9.

Primaire energie en finale energie voor brandstoffen wordt berekend door de onderste verbrandingswaarde (ovw) te nemen. Aardgas bijvoorbeeld wordt door de leveranciers gefactureerd als MWh bovenste verbrandingswaarde. Om om te rekenen naar GJ primaire energie moet je vermenigvuldigen met 3,6 (omrekening van MWh naar GJ) en vervolgens met 0,903 (dit is typisch de verhouding van energie onderste en bovenste verbrandingswaarde), oftewel vermenigvuldigen met 3,2508.

Door de zo bekomen waarde, uitgedrukt in GJ primaire energie, te delen door 1 miljoen, kan je ze omzetten naar PJ (petajoule).

Finale energie

Voor het berekenen van de hoeveelheid finale energie die een vestiging verbruikt, moet je enkel rekening houden met de energie die op de site zelf wordt geleverd. In het geval van elektriciteit moet je dus geen rekening meer houden met het centralerendement. Het aantal elektrische MWh moet je dus vermenigvuldigen met 3,6 om om te zetten naar GJ finale energie.

Voor omrekening van fossiele brandstoffen gebruik je de methode die hierboven uitgelegd werd.

Wat betekent dat nu voor een bedrijf?

Door 0,1 PJ finale energie als grens te nemen in plaats van 0,1 PJ primaire energie, zullen minder bedrijven als energie-intensief worden beschouwd. Langs de andere kant krijgen meer bedrijven die niet energie-intensief zijn ook verplichtingen opgelegd wat betreft energieaudits.

Geplaatst in Uncategorized.