Energieplan omgevingsvergunning

Energie-intensieve vestigingen, dit zijn vestigingen met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 0,1 PJ (Petajoule) aan finale energie, moeten in het bezit zijn van een conform verklaard energieplan. Het is VEKA die de goedkeuring doet.

Het energieplan bevat onder andere een lijst met maatregelen die het specifieke energieverbruik van de inrichting kunnen verminderen. Maatregelen met een interne rentevoet (IRR) van meer dan 13% na belastingen moeten binnen de drie jaar worden uitgevoerd (zie ook Energieplanning).

NRGeek heeft de laatste jaren meegewerkt aan verschillende energieplannen omgevingsvergunning en kan dit ook voor jouw bedrijf uitwerken.

Nood aan een energieplan omgevingsvergunning? Contacteer NRGeek

EBO (Energiebeleidsovereenkomsten)

Wat is EBO?

“Energie-intensieve vestigingen van industriële ondernemingen kunnen toetreden tot de vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) van de Vlaamse overheid. Deze EBO’s hebben als doel het verankeren van de Vlaamse industrie en het blijvend verbeteren van de energie-efficiëntie ervan. Zo wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de Vlaamse en Europese doelstellingen qua energie-efficiëntie.” (zie ook energiebeleidsovereenkomsten-2023-2026)

Wanneer een energie-intensief bedrijf (energieverbruik van meer dan 0,1 PJ per jaar finale energie) toetreedt tot EBO is het verplicht om de vier jaar een energieplan te laten opstellen door een erkende energiedeskundige. Dit energieplan bevat opnieuw energiebesparende maatregelen en een gefaseerd plan van uitvoering van de maatregelen. Verder moet het bedrijf jaarlijks een stand van zaken van de maatregelen geven aan de overheid in een monitoringverslag.

In ruil voor deelname aan EBO krijgt het bedrijf verschillende voordelen, onder andere op de energiefactuur. Zie je sectorfederatie voor een overzicht van de voordelen.

EBO III

De huidige energiebeleidsovereenkomsten liepen tot eind 2022; vanaf 2023 gaat een nieuwe periode van start (EBO III), waarbij verschillende veranderingen zullen worden ingevoerd. Zo wordt de definitie van een rendabele maatregel aangescherpt, zal er ook een klimaatplan (niet EU-ETS) of klimaatroadmap (EU-ETS) nodig zijn en zal worden onderzocht of de aanwezige restwarmte goed wordt aangewend. Alle EBO-bedrijven moeten tegen eind 2023 een nieuw energieplan laten opmaken.

Finaal energiegebruik

Een interessant verschil met voorheen is dat vanaf 2023 de term finaal energieverbruik wordt gebruikt om te bepalen of een bedrijf in aanmerking komt voor EBO; dit is het energieverbruik op de site van het bedrijf zelf, zonder rekening te houden met de omrekening naar primaire energie voor elektriciteit. Er zullen dus minder bedrijven dan vroeger in de doelgroep zitten.

Kunnen we je helpen?

NRGeek heeft 25 jaar ervaring met het uitvoeren van dergelijke audits, in het kader van het Benchmarkingconvenant (2004), Auditconvenant (2006) en EBO (sinds 2015).

Ben je op zoek naar een ervaren consultant? Contacteer NRGeek.

Energiestudie

Wat is een energiestudie?

Een energiestudie is een energieaudit op een nog te bouwen installatie.

Wanneer een energieaudit wordt gedaan op een bestaande installatie, worden meestal verschillende energiebesparende maatregelen gevonden. Maar echt structurele veranderingen zijn meestal niet rendabel. Daarom doen de beste opportuniteiten zich voor bij nieuwe installaties: we kunnen daar kijken naar energiebesparende opties nog voor de installatie geplaatst wordt.

Wanneer is een energiestudie verplicht?

Bedrijven met een energieverbruik van meer dan 0,1 PJ finale energie die een nieuwe installatie willen zetten die meer dan 10 TJ zal verbruiken (1000 TJ = 1 PJ), moeten een energiestudie laten opstellen door een erkende energiedeskundige. Maatregelen die gevonden worden en die rendabel zijn, zijn verplicht in te voeren.

Kunnen we je helpen?

NRGeek heeft meegewerkt aan verschillende energiestudies als erkend energiedeskundige.

Heb je nood aan een energiestudie? Contacteer NRGeek.

Datavisualisatie

Wat is datavisualisatie?

Datavisualisatie is erop gericht om zo efficiënt mogelijk inzichten te geven in data op een visuele manier. Die data kunnen metingen zijn op een installatie, productie-, verbruiks- of verkoopsgegevens… Het menselijke brein is heel goed in het visueel herkennen van patronen; dat gaat veel beter dan bijvoorbeeld conclusies trekken uit een tabel met getallen.

Kan het mij iets opleveren?

Je kan energie besparen door het aanpassen van installaties, maar vaak is het enkel nodig om de uitbating van de installatie te verbeteren, zonder kapitaaluitgaven. Als er voldoende meetgegevens beschikbaar zijn kan NRGeek deze voor jou visualiseren en zo via trends en verbanden energiebesparingsmogelijkheden vinden.

Hoe doen we het?

NRGeek maak gebruikt van Tableau software om een visuele analyse te doen van data van bedrijven en interactieve dashboards op te stellen waarin je zelf op zoek kan gaan naar bijkomende inzichten. Er is nog andere software waarmee dit kan, maar wij hebben ervaring met Tableau.

Moet ik dan met die software leren werken?

Enkel de basis is voldoende. Wij stellen de views en dashboards op en delen die online via een beveiligde site van Tableau Online. Vervolgens kan je op zoek gaan naar bijkomende inzichten in deze dashboards, bijvoorbeeld door te spelen met filters, in te zoomen enz.

Kunnen we je helpen?

Wij hebben dergelijke analyses al opgesteld voor elektriciteitscentrales en bedrijven.

Heb je heel wat data waar je je weg niet meer in terugvindt? Misschien kunnen we dan helpen met Tableau software. Contacteer NRGeek.

Consultancy EU ETS

Het Emission Trading Scheme (ETS) van de Europese Commissie heeft tot doel de CO2-uitstoot van grote energieverbruikers te verminderen met 43% tegen 2030. De ongeveer 200 installaties in Vlaanderen die onder deze wetgeving vallen, dienen jaarlijks een emissiejaarrapport (EJR) en Activity Level Change (ALC)-rapport in te dienen bij de overheid. Om dat te kunnen doen, moet er aan heel wat formaliteiten voldaan worden: Monitoringplan (MP), Monitoringmethodiekplan (MMP), bijkomende procedures en berekeningen…
NRGeek is erkend Verificateur voor de overheid voor verificatie van het EJR en ALC dat jaarlijks door bedrijven wordt opgesteld. Wij geven ook consultancy aan ETS-bedrijven om hen te helpen aan alle regels te voldoen.
Heb je vragen in verband met EU ETS? Ben je op zoek naar een partner voor jouw bedrijf voor EU ETS? Contacteer NRGeek.

Andere energievragen

Wil je graag eens sparren met een energiespecialist over de mogelijkheden van energiebesparingen in jouw bedrijf, buiten de kader van de officiële energieaudits, neem gerust met ons contact op.

Wil je gewoon eens sparren over energie-efficiëntie? Contacteer NRGeek.