Over NRGeek

Herman Vaelen heeft als ingenieur meer dan twintig jaar internationale ervaring met het uitvoeren van energieaudits en energiebesparingsstudies in allerlei takken van de industrie. In Vlaanderen heeft hij onder andere audits uitgevoerd in het kader van het benchmarkingconvenant (2003), het Auditconvenant (2006), EBO (Energiebeleidsovereenkomsten, 2016 en 2019), Audits Grote Ondernemingen, en heeft hij Energiestudies uitgevoerd voor nieuwe installaties.

Verder heeft hij een groot deel van zijn carrière gewerkt voor gas- en kolencentrales. Daar specialiseerde hij zich energieaudits in gas- en kolencentrales en WKK’s, Performance Monitoringsystemen, bouwen van thermodynamische simulatiemodellen in Thermoflow® software, data-analyses met Tableau software en dergelijke.

Je zou hem dus zo’n beetje een “Energy geek” kunnen noemen en deze ervaring wil hij graag ten dienste stellen van zijn klanten voor een vermindering van hun CO2-uitstoot en het streven naar een duurzamere wereld.

Herman helpt bedrijven bij het verhogen van hun energie-efficiëntie, doet energieaudits in industrie